Muret 'L'

Muret tona mbajtëse ofrojnë stabilitet dhe qëndrueshmëri të madhe falë strukturës së tyre prej betoni të armuar. Këto mure mbajtëse janë të pajisura me spiranca ngritëse, gjë që e bën më të lehtë instalimin e tyre. Dallojmë këto modele: elemente në formë L, elemente në formë T, elemente këndore

Muret tona mbajtëse përdoren për:
  • Muret mbajtëse për tokë me ose pa argjinaturë

  • Siloset e drithërave dhe misrit…

  • Ruajtja e rërës, plehrave…

  • Çezmat industriale, pengesat e zhurmës…

Formë, Forcë, Strukturë, Siguri