Kualitet në produkte
p​ër infrastrukturë dhe kopshtari

Kryesues në produkte të industrisë si shtrues betoni, pllaka betoni, bordura të rrugës, pllaka dyshemese...

Eksperiencë Vizion Siguri dhe Garanci

Transformo hapsirën tënde sot!

Dizajn i qëndrueshëm

Elegancë

Instalim i thjeshtësuar

Vlerë

Zhvillimi i thjeshtuar i projektit për një botë komplekse

DIZAJN NË DUKURI

Densitet t​​ë lartë që i rezistojnë dëmtimit nga ciklet e ftohjes-ngrohjes së temperaturave

QËNDRUESHMËRI

Përqëndrim i lartë i gurëve të grimcuar dhe forcë të lartë betoni në bazë, siguron forcë të lartë kompresive që tejkalon standardet e industrisë

REZISTENCË

Agregate të bukura, p​ërmbatje të lartë t​ë çimentos dhe ngjyrta të shkëlqyera në pjesën e sipërme e bëjne një sipërfaqe jashtëzakonisht të qëndrueshme të kubëzave

Pse duhet të jemi zgjidhja juaj...

Në vazhdim të listuar mund të gjeni disa nga produktet...

Katallogu i produkteve

Ndër shumë-llojshmëritë e produkteve dhe kualitetin e lartë, mund t'a keni me vete tani edhe në paisjen tuaj, duke klikuar butonin e mëposhtëm dhe duke pranuar katallogun e produkteve