Këtu vijojnë disa nga projektet dhe hapësirat që kanë ndërtuar bari artificial me rezultate të mrekullueshme, tregues të një përkushtimi të vazhdueshëm për cilësinë dhe teknologjinë e fundit.

Bari Artificial