HISTORIA

FABRIKA PËR PRODHIMIN E KUBËZAVE TË BETONIT

Kompania “ Globi MI “ njihet si lider në prodhimin e elementeve të ndryshme nga betoni me
mbi 30 vite eksperience me produkte si:


Kubëza të ndryshme, vazove,
blloqeve me dimenzi-
one të ndyshme, blloqeve për oxhaqe, anësore, mbulesa për mure etj.
Po ashtu bëjme edhe prodhimin dhe transportin e betonit e deri tek vendosja e tij në vepër.
Të gjitha këto bëhen me makineritë e fjalës së fundit.

Historia

Kompania “ Globi MI “ njihet si lider në prodhimin e elementeve të ndryshme nga betoni me
mbi 30 vite eksperience me produkte si:

Kubëza të ndryshme, vazove,
blloqeve me dimenzi-
one të ndyshme, blloqeve për oxhaqe, anësore, mbulesa për mure etj.
Po ashtu bëjme edhe prodhimin dhe transportin e betonit e deri tek vendosja e tij në vepër.
Të gjitha këto bëhen me makineritë e fjalës së fundit

FABRIKA PËR PRODHIMIN E KUBËZAVE TË BETONIT

Eksperiencë Vizion Siguri dhe Garanci

MISIONI

Me traditë t​ë punës 30 vjeqare, misioni ynë është të vazhdojmë me kualitet dhe besueshmëri për të përcjellë këtë traditë edhe tek gjeneratat e reja të familjes Haziri.

Eksperiencë Vizion Siguri dhe Garanci

VIZIONI

Vizioni yn​ë është që të ketë traditë, t'a vazhdojmë edhe më tutje, në mënyrë që puna kualitative me hapa të sigurt të n'a dërgojë drejt një të ardhme të ndritur për kompaninë.